Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland

TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Advies doorstroming


Wegwerkzaamheden kunnen leiden tot verkeersoverlast. Deze overlast staat hoog in de lijst van verkeersergernissen van weggebruikers. Niet minder belangrijk zijn de economische gevolgen ervan. Wegbeheerders leggen

daarom steeds meer nadruk op het verminderen van de verkeersoverlast bij wegwerkzaamheden. Het bevorderen van de doorstroming wordt steeds belangrijker in de beoordeling van inschrijvingen met een EMVI-score

(Economisch Meest Voordelige Inschrijving).download het ProductInformatieBlad 'Doorstroming'terug naar diensten >>