Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


CO2 -Prestatieladder

Binnen het kader van MVO is CO2 uitstoot een hot item. Om bewustwording en sturing op reductie van CO2 te stimuleren heeft Traffic Service Nederland ervoor gekozen zich op niveau 5 van de CO2-prestatieladder te laten certificeren.
De CO2-prestatieladder, welke bestaat uit vijf treden/niveaus, wordt beheerd door de Stichting Klimaat-vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).


De CO2-prestatieladder heeft onderstaande 4 invalshoeken gedefinieerd:

A.  Inzicht (in energieverbruik en CO2 emissies);

B.  Reductie (doelstellingen ten behoeve van verminderen CO2 emissies);

C.  Transparantie (communicatie intern/extern, ad hoc/periodiek over inzicht en reductie);

D.  Initiatieven (deelname aan CO2 reductie-initiatieven).


A.  Inzicht
Door middel van een Carbon Footprint brengen wij (halfjaarlijks) de figuurlijke voetafdruk, die wij achterlaten door onze 
CO2-uitstoot, in beeld. Klik op onderstaande link(s) voor onze Carbon Footprint.


- TSNed Carbon Footprint 2012

  

TSNed Carbon Footprint 1e helft 2013

- TSNed Carbon Footprint 1e en 2e helft 2013

  

TSNed Carbon Footprint 1e helft 2014

- TSNed Carbon Footprint 1e en 2e helft 2014


TSNed Carbon Footprint 1e helft 2015

- TSNed Carbon Footprint 1e en 2e helft 2015


TSNed Carbon Footprint 1e helft 2016

- TSNed Carbon Footprint 2016


TSNed Carbon Footprint 1e helft 2017

 

B.  CO2-reductie
Traffic Service Nederland heeft een energiemanagementprogramma opgesteld conform NEN-EN 50001, welke is onderschreven door de directie. Dit systeem is geïmplementeerd voor het bedrijf en de projecten, waarop CO2-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen, is intern en extern gecommuniceerd. De reductiedoelstellingen om het energieverbruik te verminderen staan beschreven in ons energiemanagementprogramma.

- Energiemanagementprogramma 2014

- Energiemanagementprogramma 2016

- Energiemanagementprogramma 2015-2020

- Voortgang Energiemanagementprogramma v1-2015

- Voortgang Energiemanagementprogramma 2015

- Voortgang Energiemanagementprogramma 2016

- Energie beoordelingsverslag 2015

- Energie meetplan 2012 - 2017

- Review CO2 reductiedoelstellingen

CO2-Voortgangsverslag en energie actieplan 2016

 

C. Communicatie
Het communicatiedoel voor de CO2-prestatieladder is het structureel overbrengen van het energiebeleid, de trends en de energiereductiedoelstellingen van Traffic Service Nederland en de mogelijkheden voor individuele en gemeenschappelijke bijdrage. Hierbij worden de Carbon Footprint, de reductiedoelstelling van de CO2-uitstoot en de maatregelen die wij hebben genomen om onze CO2-uitstoot te reduceren, gecommuniceerd.

Communicatieplan

 

D.  Deelname aan initiatieven (initiatieven op gebied van CO2 reductie)

Traffic Service Nederland neemt een actieve rol in als het gaat om initiatieven te ontplooien met ketenpartners om de CO2 te reduceren. De innovaties, waarin wij een actieve of voortrekkersrol hebben gespeeld, zijn te raadplegen bij de producten op onze website.


Omdat TSNed grote waarde hecht aan onze leefomgeving, trachten wij onze invloed aan te wenden om op alle vlakken de uitstoot van CO2 te beperken. Dat trachten wij binnen onze eigen organisatie te realiseren, maar ook binnen de totale life-cycle van onze producten en werkzaamheden. Binnen de ketenanalyse zoeken wij naar mogelijkheden om ook op andere terreinen dan onze eigen werkzaamheden te zoeken naar reductiemogelijkheden.


Nadere informatie mbt de CO2-prestatieladder van Traffic Service Nederland is te vinden op onze bedrijfspagina op de website van SKAO: http://www.skao.nl/gecertificeerde-bedrijven?id=545


CO2-Prestatieladder logo