Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Missie

Traffic Service Nederland is de projectpartner, met oog voor innovatieve oplossingen, welke wordt ingezet voor advisering, ontwerp, voorbereiding, realisatie en beheer en onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen alsmede permanente RVV-bebording en bewegwijzering. Deze inzet wordt toegepast op activiteiten waarbij sprake is van incidentele of permanente beïnvloeding van alle mogelijke verkeerstromen, in geplande en ongeplande situaties, in zowel de droge-
als de natte infrastructuur.  Het eigen adviesbureau Traffic Service Consult zorgt voor de verankering van expertise, van verkeersmanagement in de ontwerpfase tot projectmanagement in de realisatiefase.  Bij al onze activiteiten opereren wij overeenkomstig de geldende regels en richtlijnen en tonen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid  en lokale betrokkenheid welke laatste mede een gevolg is van onze landelijke spreiding.


Visie

Traffic Service Nederland biedt een innovatief, 24/7, full-service concept op het gebied van verkeersveiligheid, doorstroming en bereikbaarheid in de droge en natte infrastructuur. Wij zijn landelijk en regionaal marktleider in omzet, kennis, kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij wij voorop lopen bij het opstellen van regels en richtlijnen.


ga naar Waarden >>

terug naar Over TSNed >>