Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
https://t.co/lL6YiJB5bE
05-11-2017 19:06

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Actiewagens

Een actiewagen is een voertuig of aanhanger met daarop een actieraam met verlichte dwangpijl en RVV-bebording.

De actiewagen wordt tijdens werkzaamheden ingezet op wegen met twee of meer rijstroken, om het verkeer te geleiden naar een vermindering van het aantal rijstroken.

 

Actiewagen 

 

download het ProductInformatieBlad 'Actiewagens'

 

terug naar producten >>