Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


D.R.I.P.

Semi-permanente Dynamische Route Informatie Panelen (afgekort D.R.I.P.) zijn vrij programmeerbare informatiepanelen, waarop pictogrammen (bv. RVV-bebording), teksten en/of symbolen worden getoond. Een D.R.I.P. wordt ingezet met de bedoeling verkeer te informeren en daarmee te beïnvloeden in haar routekeuze waardoor de  doorstroming kan verbeteren.


D.R.I.P.’s worden vooral gebruikt om:

•          tijdelijke verkeersmaatregelen te ondersteunen;

•          te waarschuwen voor wegwerkzaamheden of een omleiding;

•          informatie te geven over onvoorziene gebeurtenissen;

•          informatie te geven met betrekking tot grote evenementen.


download het ProductInformatieBlad 'D.R.I.P.'


terug naar producten >>