Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland
TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Traffic Service Track

Hoewel er hard gewerkt wordt aan de Nederlandse infrastructuur, blijft het druk op het wegennet.

Juist tijdelijke verkeerssituaties, zoals wegwerkzaamheden en evenementen, kunnen verstoringen op het wegennet veroorzaken.


Wegwerkzaamheden gaan vaak gepaard met capaciteitsbeperkingen door het onttrekken van rijstroken of zelfs rijbanen. Daarnaast wordt het in goede banen leiden van bezoekersstromen bij evenementen steeds belangrijker. Om de doorstroming in zo’n tijdelijke verkeerssituatie zo optimaal mogelijk te houden, is goed verkeersmanagement essentieel.


De focus voor een goede tijdelijke verkeerssituatie kan enerzijds met ‘harde’ maatregelen, zoals het ontwerp van een verkeersmaatregel en anderzijds met 'zachte' maatregelen, zoals het bieden van  goede reisinformatie, -adviezen en het realtime sturen van het verkeer. Bij een ongewenste verkeerssituatie, zoals calamiteiten, is het van wezenlijk belang voor de doorstroming en bereikbaarheid om direct in te kunnen grijpen.


In dit kader heeft Traffic Service Nederland het platform Traffic Service Track ontwikkeld. Traffic Service Track is een online verkeerscentrale. U leest hier meer over in ons productinformatieblad.Traffic Service Track Traffic Service Track  Traffic Service Track  Traffic Service Track
download het ProductInformatieBlad 'Traffic Service Track'


terug naar producten >>