Veiligheid Doorstroming Bereikbaarheid

Traffic Service Nederland

TSNed1 on Twitter
Mooie film over het plaatsen van een bewegwijzeringsmast op de Ring Groningen: https://t.co/7e7x8wmmLa
12-02-2018 09:18

        

  Facebook TSNED Volg Traffic Service Nederland op Twitter TSNED Linkedin TSNED Youtube

 


Veiligheid

De noodzaak van verkeersmaatregelen ligt geborgd in het creëren van een veilige omgeving voor de wegwerker en weggebruiker. Bij het toepassen van verkeersmaatregelen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:


  • Begrijpelijk, logisch en eenduidig
  • Conform de ARBO wetgeving
  • Goed zichtbaar en leesbaar
  • Snelheid bij tijdelijke situaties
  • Conform CROW publicatiereeks WiU 96a/96b.

De verkeersmaatregelen moeten de verkeersveiligheid voor de weggebruiker en wegwerker waarborgen en daarnaast positief bijdragen aan de hinderbeleving van de weggebruiker. Daarnaast zet Traffic Service Nederland goed opgeleid en gecertificeerd personeel in.  Alle medewerkers die worden ingezet zijn in het bezit van een VCA1 certificaat basisveiligheid en hebben de BRL 9101 cursus 'Veilig werken langs de weg' gevolgd. Goed opgeleid personeel beperkt het gevaar voor weggebruiker en wegwerker. Zij weten dat de weggebruiker niet altijd rekening houdt met wegwerkers en zijn zich er dan ook terdege van bewust dat zij, zowel voor zichzelf als voor de weggebruiker, de gevaren in het oog moeten houden.