Bij het toepassen van verkeersmaatregelen wordt er vaak, in bepaalde mate, hinder veroorzaakt voor de weggebruikers en omgeving. Om op zowel eenvoudige lokale projecten als op grote complexe interregionale projecten snel in te kunnen spelen op de continu veranderende situatie op de weg, is het Interventie Motor Team (IMT) een uitermate geschikte oplossing. Onze IMT’ers zijn dynamisch inzetbaar en kunnen direct inspelen op de wisselende behoefte tijdens de uitvoering. Alle IMT’ers kunnen desgewenst verkeersregelende taken uitvoeren. Hierdoor zijn zij van grote meerwaarde bovenop de ingezette verkeersmaatregelen.

 

MEERWAARDE INZET IMT

De inzet van het IMT heeft als doel een meerwaarde te creëren bij de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen. Zij dienen als flexibele schakel tussen de opdrachtgever en/of wegbeheerder en de toegepaste verkeersmaatregelen. Doordat zij zich in alle situaties vlot kunnen verplaatsen en probleemoplossend werk verrichten, zijn zij vaak een onmisbare schakel bij de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen. De IMT-medewerkers van Traffic Service Nederland onderscheiden zich door op de volgende wijze een meerwaarde te creëren op projecten:

 • Landelijk bevoegde verkeersregelaars;
 • VCA en BRL9101-gecertificeerd;
 • Zichtbaar aanwezig in signaalgeel;
 • Uitgerust met GPS-communicatiesysteem;
 • Generen van beelden middels aanwezige bodycam;
 • Groepsleider voor aansturing van de verkeersregelaars;
 • Sociaal sterk, aanspreekpunt omgeving;
 • Vroegtijdig signaleren knelpunten en oplossingsgericht handelen.

 

INZETMOGELIJKHEDEN

Een IMT’er heeft pas een toegevoegde waarde als het project, waarop hij/zij ingezet wordt, zich hiervoor leent. Exact om deze reden vinden wij het belangrijk om kritisch te zijn op de wijze waarop een IMT’er wordt ingezet. De volgende doelstellingen kunnen, middels de inzet van een IMT’er, worden behaald:

 • Verkeersmonitoring doorstroming (met streaming video);
 • Begeleiding verkeer (door het werkvak);
 • Kwaliteitsmonitoring verkeersmaatregelen;
 • Sociale controle;
 • Begeleiding (rijdende) sportevenementen;
 • Omgevingsmanagement, opvolgen van meldingen;
 • Ondersteunen bij calamiteiten en piekdrukte;
 • Aanspreekpunt inzet verkeersregelaars.

Door de IMT’er een gerichte instructie te geven kan hij zich volledig toespitsen op zijn taakstelling en wordt onnodig in de rondte rijden voorkomen. Het IMT is onderdeel van Traffer, de business unit binnen Traffic Service Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de inzet van verkeersregelaars. Al onze medewerkers zijn gebrand om tijdens de inzet op projecten het beste
uit zichzelf te halen en een veilige werkomgeving te creëren waar de doorstroming van het verkeer voor elkaar is.

Onze IMT’ers hebben de beschikking over een herkenbare dienstmotor voorzien van uniforme striping, amber signaalverlichting, navigatie en opvouwbare kegels. Door te kiezen voor betrouwbare BMW GS1200 motoren garanderen wij de 24/7 inzetbaarheid en continuïteit van ons materieel.

GALLERY
DOWNLOADS
 • Productinformatie Interventie Motor Team

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de dichtstbijzijnde vestigingsmanager.