Traffic Service Nederland levert een bijdrage aan de verbetering van de veiligheid bij werk in uitvoering. Enerzijds door voor het Rijk, Provincies, Gemeentes en aannemers verkeersmaatregelen te treffen. Anderzijds door kennisverwerving en kennisoverdracht: we ontwikkelen en verzorgen cursussen over veilig werken op en langs de weg. Hierbij besteden we aandacht aan veiligheid voor de wegwerker, de weggebruiker en doorstroming van verkeer. Hoe werk je veilig langs de weg? Hoe zorg je voor jouw veiligheid en voor die van de weggebruiker?

Wie is waarvoor verantwoordelijk? Een aantal vragen waar in de cursussen van Traffic Service Nederland een antwoord op wordt gegeven. Met als doel de cursist bewust te maken van zijn rol in het verbeteren van zijn arbeidsomstandigheden en het verhogen van de veiligheid van de omgeving.

AANBOD OPLEIDING

De tweedaagse opleiding BRL 9101 is bedoeld voor bedrijven die verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering uitvoeren. De opleiding voldoet aan de eisen conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn 9101 (BRL 9101), vastgesteld op 31 augustus 2017 door het College van Deskundigen van Stichting Infrakwaliteit. Traffic Service Nederland is door het de Kiwa aangemerkt als erkend opleider. Tijdens de tweedaagse opleiding BRL 9101 komen de onderstaande onderwerpen aan de orde:

  • Algemene introductie;
  • Wegen en verkeersveiligheid;
  • Taken en verantwoordelijkheden;
  • Verkeerswetgeving;
  • ARBO, risico en veiligheid;
  • Afzettingen algemeen;
  • Afzettingen publicatie CROW 96a autosnelwegen;
  • Afzettingen publicatie CROW 96b niet-autosnelwegen;
  • Controle, onderhoud en instructie.

De deelnemers ontvangen een cursusmap. De opleiding wordt afgesloten met een examen. Bij een positief examenresultaat ontvangt de deelnemer een persoonscertificaat “Medewerker Verkeersmaatregelen, Vakman verkeersmaatregelen of Verkeersmanager Verkeersmaatregelen (BRL 9101)”. Het persoonscertificaat heeft een geldigheidsduur van drie jaar. De opleiding wordt in principe gegeven in ons opleidingscentrum te Varik, maar kan desgewenst op iedere locatie worden gegeven.

INFORMATIE

Voor meer informatie met betrekking tot de planning, kosten of overige vragen kunt u contact opnemen. Indien gewenst kan Traffic Service Nederland de Veilig werken langs de weg opleiding op maat maken, zodat deze aansluit op uw organisatie. Voor het opstellen van een maatwerk cursus worden extra kosten in rekening gebracht.

CCV ERKENNING

De opleiding BRL 9101 is door het CCV erkend, waarmee deze geldt als nascholing voor beroepschauffeurs. Traffic Service Nederland kan de opleiding aanmelden bij het CCV. Aanmelding bij CCV kost per persoon €35,-.

GALLERY
MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Reno Meijs, via onderstaande button.