Traffic Service Nederland levert een bijdrage aan de verbetering van de veiligheid bij werk in uitvoering. Enerzijds door voor het Rijk, Provincies, Gemeentes en aannemers verkeersmaatregelen te treffen. Anderzijds door kennisverwerving en kennisoverdracht: we ontwikkelen en verzorgen cursussen over veilig werken op en langs de weg. Hierbij besteden we aandacht aan veiligheid voor de wegwerker, de weggebruiker en doorstroming van verkeer. Hoe werk je veilig langs de weg? Hoe zorg je voor jouw veiligheid en voor die van de weggebruiker? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Een aantal vragen waar in de cursussen van Traffic Service Nederland een antwoord op wordt gegeven. Met als doel de cursist bewust te maken van zijn rol in het verbeteren van zijn arbeidsomstandigheden en het verhogen van de veiligheid van de omgeving.

AANBOD OPLEIDING

De opleiding Veilig werken langs de weg voorziet in het gestelde in de CAO voor de Bouwnijverheid 2017, artikel 70b: “Wegwerkers zijn verplicht een cursus veilig werken te volgen vooraleer zij worden toegelaten tot wegwerkzaamheden”.

De ééndaagse opleiding is conform de Nationale Beoordelingsrichtlijn 9101 (BRL 9101) omvat de volgende onderwerpen:

  • Omgaan met de weggebruiker;
  • ARBO en veilig werken langs de weg;
  • Verantwoordelijkheden van de wegwerker naar de weggebruikers;
  • Belangrijkste regels en voorschriften uit de Wegenverkeerswet;
  • Opbouw en inrichting van verkeersmaatregelen in het algemeen;
  • Kortdurende en eenvoudige verkeersmaatregelen op niet autosnelwegen en autosnelwegen.

De deelnemers ontvangen een hand-out en een bewijs van deelname. De opleiding wordt in principe gegeven in ons opleidingscentrum te Varik, maar kan desgewenst op iedere locatie worden gegeven.

INFORMATIE

Voor meer informatie met betrekking tot de planning, kosten of overige vragen kunt u contact opnemen. Indien gewenst kan Traffic Service Nederland de Veilig werken langs de weg opleiding op maat maken, zodat deze aansluit op uw organisatie. Voor het opstellen van een maatwerk cursus worden extra kosten in rekening gebracht.

CCV ERKENNING

De opleiding Veilig werken langs de weg is CCV erkend, waarmee deze geldt als nascholing voor beroepschauffeurs. Traffic Service Nederland kan de opleiding aanmelden bij het CCV. Aanmelding CCV kost per persoon € 35.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Veilig werken langs de weg

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met Reno Meijs of Chantal Manders.