VERKEERSVEILIGHEID IN OPTIMA FORMA

TRAFFIC SERVICE GROTE PROJECTEN

icon-grote-projecten

"Traffic Service Grote projecten ontzorgt klanten van a tot z"

Traffic Service Nederland ondersteunt aannemers en wegbeheerders om werkzaamheden op een efficiënte en effectieve wijze uit te voeren. Veiligheid voor wegwerkers en weggebruikers in relatie tot doorstroming en minimalisatie van (verkeers-)hinder staan daarin centraal.

Dit vraagt kennis en ervaring van specialistische werkzaamheden zoals tijdelijke verkeersmaatregelen en faseringen, maar ook van het algehele bouwproces van onze opdrachtgever. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen doen draaien wij zoveel als mogelijk mee vanaf de opstart-/tenderfase van een project tot de realisatie- en onderhoudsfase.

Bij de meeste projecten staat het minimaliseren van omgevings- en verkeershinder centraal. Dan kunnen de specialisten van Traffic Service Nederland Grote Projecten specifieke kennis en vakmanschap inbrengen die uw projectteam nodig heeft. Dit kan in de vorm van projectmanagement, projectleiding en projectcoördinatie op het gebied van verkeers- en omgevingsmanagement.

PROJECTCOÖRDINATIE

Als het gaat om projectcoördinatie bieden wij ondersteuning om de verkeersmaatregelen in de breedste zin van het woord te begeleiden. Overleg en afstemming zowel binnen het project met al haar facetten als met de diverse (vaar)wegbeheerders.

PROJECTLEIDING

Traffic Service Nederland Grote Projecten beschikt over specialisten die als projectleider, verkeers- en of omgevingsmanager diverse activiteiten uitvoeren zoals planning, informatievoorziening, financiën in zowel de realisatie- als beheer-/onderhoudsfase van een project.

PROJECTMANAGEMENT

Wilt u graag volledig ontzorgd worden, heeft u een zeer complex project of is er binnen uw eigen organisatie onvoldoende kennis van Verkeersmanagement aanwezig? Traffic Service Nederland Grote Projecten is uw partner.

Wij nemen het hele traject (of gedeelten daarvan) van u over op het gebied van Verkeersmanagement. Het voordeel is dat u als opdrachtgever één centraal aanspreekpunt heeft. Bovendien is een integrale projectaanpak mogelijk, waardoor projecten sneller en efficiënter uit te voeren zijn. Wij zetten voortdurend de verschillende mogelijke uitvoeringsvarianten naast elkaar om te komen tot de beste integrale uitvoeringsmethodiek en de daarbij behorende inzet van verkeersmaatregelen, verkeers(management)plannen, mobiliteitsplannen, regelscenario’s en de aanvraag van vergunningen.

WIJ STAAN VOOR U KLAAR

Ard van de Maat is onze Manager Grote Projecten. Hij helpt u graag om van uw project een verkeersveilig succes te maken. U kunt hem bereiken per telefoon en/of e-mail.

Ard van de Maat

06 – 51 62 39 40

ardvandemaat@tsned.nl

Toggle Directions