BETROUWBAAR EN REPRESENTATIEF

TRAFFIC SERVICE VERKEERSREGELAARS

icon-events

"Traffic Service Nederland is een erkend leverancier van goed opgeleide en professionele verkeersregelaars"

Het regelen van het verkeer was vroeger een taak die expliciet aan de politie was toebedeeld. Sinds 1 mei 2000 is de “Regeling Verkeersregelaars” in werking getreden, waardoor het mogelijk is geworden dat ook anderen dit verkeer mogen regelen. Traffic Service Nederland is een erkend leverancier van goed opgeleide en professionele verkeersregelaars. Ook de inzet van een verkeersregelaar met motor behoort tot de mogelijkheden.

Bij wegwerkzaamheden waar verkeersmaatregelen mee gemoeid zijn worden verkeersregelaars met steeds groter wordende regelmaat toegepast. Iedereen heeft haast en oponthoud kan al snel leiden tot nog meer file en als men niet oppast tot chaos en agressie. Het persoonlijke contact met de weggebruiker zorgt voor een verminderde hinderbeleving en een betere doorstroming. Bij evenementen of momenten van extreme drukte verzorgen onze verkeersregelaars een goede verkeersgeleiding richting de omleidingsroutes of naar beschikbare parkeervoorzieningen.

Traffer is dé business unit van Traffic Service Nederland die zich heeft gespecialiseerd in de inzet van verkeersregelaars.

Al onze verkeersregelaars zijn voorzien van een volledig en kwalitatief hoogstaande uitrusting bestaande een broek, jas, veiligheidsschoenen, cap (of muts/helm), handschoenen, portofoon met spreeksleutel en Maglite. 

KWALITEITSBORGING

 • BRL gecertificeerd;
 • VCA gerectificeerd;
 • Jaarlijks opleidingsplan;
 • Training omgang agressie in het verkeer.

 

Proceswaarborging

 • Traffic Service Nederland is ISO 9001, BRL 9101 en VCA** gecertificeerd;
 • Onze verkeersregelaars zijn 15 minuten voor aanvang werktijd aanwezig op locatie;
 • Onze verkeersregelaars voeren, bij aankomst op locatie, een Last Minute Risico Analyse uit;
 • Onze verkeersregelaars nemen, voor start werkzaamheden, contact op met uw contactpersoon op het werk.

SOCIAL RETURN

Met ingang van 1 juli 2011 nemen overheidsinstanties bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ vaak als contractvoorwaarde op. Deze maatregel houdt in dat bij aanbestedingen in het contract staat dat er tijdens uitvoering van de opdracht een percentage van de totale personele inzet moet bestaan uit werkzoekenden met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

Traffic Service Nederland kan u ondersteunen in uw ‘social return’ verplichting door in de omgeving van het project mensen die een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt hebben op te leiden tot verkeersregelaar. Wij ontzorgen u volledig in dit traject door naast de opleiding deze ‘social return’ medewerkers ook van professionele kleding en begeleiding tijdens de duur van het project te voorzien.

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

 • Meedenkend vermogen;
 • Ontzorgen;
 • Flexibiliteit;
 • Volledige aanbieding conform richtlijnen;
 • Specialismen bij specialisten;
 • Decentrale vestigingen, met veel lokale kennis en een goed geworteld regionaal netwerk bij o.a. wegbeheerders;
 • Éen regionaal aanspreekpunt tijdens uitvoering;
 • Een 24-uurs bereikbaarheid voor de aanvraag van verkeersmaatregelen- en regelaars;
 • Landelijke dekking, waardoor we ook snel ter plaatste kunnen zijn bij calamiteiten;
 • Kennis op alle verkeersmaatregelgebieden van infra tot evenementen;
 • Mogelijkheid om verkeersmaatregelen te combineren met uw aanvraag voor verkeersregelaars (bijvoorbeeld: Indien er op kortdurende projecten (minder dan 4 uur) zowel een geplaatste verkeersmaatregel als een verkeersregelfunctie noodzakelijk is kan Traffic Service Nederland dit combineren met één ploeg, zodat u geen dubbele kosten heeft;
 • Traffic Service Nederland is marktleider op het gebied van (tijdelijke) verkeersmaatregelen en daarnaast ook uw partner voor permanente bebording en bewegwijzering. Wij ondersteunen u graag en kunnen een compleet pakket aanbieden van ontwerp tot uitvoering.

Toggle Directions