KENTEKENCAMERA’S

Om kentekens van voorbijrijdende voertuigen te herkennen, worden Automatic NumberPlate Recognition Camera’s (ook wel kentekencamera’s) gebruikt. De kentekens worden vanuit de camera –via een beveiligde verbinding– verzonden naar onze backoffice, waar de verrijking plaatsvindt. Met deze informatie is het mogelijk 100% sturing te hebben op de verkeersstromen bij wegwerkzaamheden en feitelijk aantoonbaar te maken wat de effecten van verkeersmaatregelen zijn.

 

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Onze kentekencamera’s hebben meerdere toepassingsmogelijkheden om het gedrag van weggebruikers te monitoren en bij te sturen. Doordat de camera’s naast of boven de weg worden geplaatst blijft het open karakter van de weg gewaarborgd en hiermee de doorgang voor bijvoorbeeld nood- en hulpdiensten en lijnbussen. Deze slimme positionering zorgt ook dat de rijstroken, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, maximaal kunnen worden benut zonder afbreuk aan de veiligheid van de weggebruikers. De toepassingen zijn als volgt:

 • Meten verkeersstromen inclusief voertuiganalyse;
 • Beheersmaatregel voor verkeer op doelgroepstroken;
 • Sluipverkeer beheersbaar en meetbaar maken;
 • Handhaven van geslotenverklaringen;
 • Controlemaatregel Spitsmijden;
 • Scenario aansturing op basis van actuele verkeersintensiteit;
 • Managen bouwlogistiek in combinatie met CO2 metingen;
 • Toegang tot het werkvak voor nood- en hulpdiensten;
 • Beheer af- en toeritten tijdens afsluitingen;
 • Ontsluiten woonwijk voor bewoners tegen sluipverkeer;
 • Creëren van een lijnbusbaan langs of door het werkvak;
 • Managen bouwplaats logistiek;
 • Toegang tot (parkeerplaats bij) evenementenlocatie.

 

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID BACKOFFICE

Onze backoffice, die gebruikt wordt voor de verwerking van de gescande kentekens, is een webbased cloud oplossing. Dit betekent dat onze backoffice op ieder smartdevice, dat verbonden is met internet, kan worden geopend. Ideaal voor het werken op tijdelijke projectlocaties. De verzamelde informatie wordt overzichtelijk weergegeven in bijvoorbeeld grafieken en tabellen die real time bijgewerkt worden. Afhankelijk van de gekozen toepassing van de kentekencamera’s hebben gebruikers toegang tot de verzamelde gegevens. Per gebruiker is het mandaatniveau instelbaar zodat
meerdere gebruikers tegelijk gebruik kunnen maken van de data.

 

UITGEBREIDE RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN

De verzamelde data wordt zowel tijdens als na afloop van de meetperiode gebruikt om (management) rapportages te genereren. De meerwaarde van deze rapportages is dat richting opdrachtgevers en lokaal betrokken stakeholders transparant gecommuniceerd kan worden over de feitelijke resultaten die behaald zijn, met de inzet van kentekencamera’s. Dit alles als onderdeel van het verkeersmaatregelenplan. De vooraf gemaakte afspraken over de beheersbaarheid van het sluipverkeer, het handhaven van geslotenverklaringen en de hoeveelheid verkeer tijdens en buiten de spits worden door de rapportages onderbouwd. Het doel is draagvlak te creëren voor de uitvoering van de werkzaamheden en de overlast te minimaliseren.

 

PRIVACY GEWAARBORGD

Omdat privacygevoelige informatie, zoals kentekens, worden verzameld is het noodzakelijk conform de geldende AVG-wetgeving te werken. In onze software, die gebruikt wordt voor het verwerken van de gegevens, is vanaf het ontwerp rekening gehouden met alle privacyregels. Hierdoor worden de kentekens niet gekoppeld aan persoonsgegevens en worden de gegevens na de maximale bewaartermijn automatisch verwijderd uit het systeem. Wat overblijft zijn anonieme gegevens van de passage zonder dat dit herleidbaar is naar een kenteken of persoon. In alle gevallen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af, waarin de afspraken omtrent de AVG-wetgeving worden vastgelegd.

 

PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN

Traffic Service Nederland plaatst de materialen volledig in eigen beheer. Op basis van de projectlocatie wordt bepaald welke opstelling benodigd is. De inzet van materialen is flexibel waardoor op praktisch iedere locatie in Nederland, met of zonder stroomaansluiting, de kentekencamera’s inzetbaar zijn.

GALLERY
DOWNLOADS
 • Productinformatie Verkeersregulering en -metingen

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.