Traffic Service Nederland en Corona

De impact van het coronavirus is dagelijks merkbaar. Binnen TSNed dient iedereen zich te houden aan de opgelegde regels van het RIVM. Gelukkig zien wij dat wij en onze relaties hier vorm aan geven doordat: Onze vestigingen normaal geopend zijn, maar wel in fysieke bezetting zijn afgeschaald; Onze medewerkers, die op afstand kunnen werken, dit…

LEES MEER

Traffic Service Nederland plaatst bamboe RVV-bebording in BIOBased proeftuin

De provincie Noord-Holland heeft in 2018-2019 de Bosrandweg (N231) in Aalsmeer, over een lengte van 850 meter, ingericht als biobased proeftuin. De weg is volledig – van berm tot berm – uitgevoerd met natuurlijke materialen. Dit 850 meter lange proefvak wordt de komende 10 jaar gebruikt om nieuwe biobased toepassingen aan te brengen en te…

LEES MEER

Spooronderdoorgang Van Hertumweg te Goes

Om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren in het gebied rond de Van Hertumweg te Goes, wordt er momenteel hard gewerkt aan de spooronderdoorgang. Autoverkeer gaat voortaan onder het spoor door, in plaats van erover heen. Door treinen en autoverkeer te splitsen zorgen we voor een veilige situatie en zorgen we dat ook bij eventueel…

LEES MEER

Traffic Service Nederland doneert aan het goede doel

Het is gebruikelijk in zakelijk Nederland om jaarlijks de goede relatie met partnerbedrijven en onderaannemers te bevestigen middels het geven van een kerstgeschenk. Hoewel wij dit gebaar erg op prijs stellen, willen wij hier een meer maatschappelijk verantwoorde invulling aan geven. TSNed geeft geen geschenken aan haar relaties. De kosten welke hiermee bespaard blijven, doneren…

LEES MEER
Verkeerdoseren1

Verkeer doseren kan je (van) leren!

Een van de grootste uitdagingen bij het afsluiten van een weg(vak) is het tegengaan van sluipverkeer op routes waar je dit niet wilt hebben. Een knip of ‘harde’ afsluiting in deze routes kan een uitkomst zijn, maar dat kan weer nadelig zijn voor bewoners en ander bestemmingsverkeer. Zo speelde dit probleem ook bij een wegenbouwproject…

LEES MEER
CO2 2017

Traffic Service Nederland behoudt opnieuw niveau 5 op de CO2-Prestatieladder

Traffic Service Nederland heeft op 16 juli 2019 een nieuw certificaat voor de CO2-Prestatieladder ontvangen. Met het behouden van trede 5 op de ladder laten wij zien dat wij één van de koplopers zijn op het gebied van duurzaam ondernemen. Traffic Service Nederland streeft naar een duurzame ontwikkeling en wij zijn ervan overtuigd dat goede…

LEES MEER
gem-Rdam-ok

Beste onderneming verkeersveiligheid in Rotterdam

Gezocht door Gemeente Rotterdam: “De beste onderneming voor het verzorgen van verkeersveiligheid”. Na een spannende aanbesteding heeft Traffic Service Nederland de opdracht gekregen van Gemeente Rotterdam voor bovengenoemd contract. Binnen dit contract zal Traffic Service Nederland, vanuit haar vestiging Rotterdam, een complete dienstverlening bieden met betrekking tot de verkeersveiligheid. Het betreft het maken van verkeerstekeningen…

LEES MEER

Operation Market Garden

Op zaterdag 14 en zondag 22 september vond, in het kader van de herdenking van 75 jaar Market Garden, een rit van historische legervoertuigen plaats. Op deze twee dagen reed de colonne, die uit maar liefst 600 voertuigen bestond, van Leopoldsburg in België naar het eindpunt aan De Waal in Nijmegen. Tussen de twee ritten…

LEES MEER