icon-milieu

MILIEUBELEID

Traffic Service Nederland geeft hier op de volgende manier invulling aan:

Voertuigen begrenzen/aanpassen

Binnen Traffic Service Nederland zijn de bussen begrensd op 95 km/h. Ingebouwde snelheids- en toerenbegrenzers maken extreem rijgedrag onmogelijk. Dit bespaart brandstof en leidt tot minder schades, lagere onderhoudskosten en minder snelheidsovertredingen.

Alle heftrucks van Traffic Service Nederland worden door LPG aangedreven. Op deze manier wordt de uitstoot van CO2 en roetdeeltjes gereduceerd.

Reiskilometers beperken

De landelijke dekking van Traffic Service Nederland zorgt er tevens voor dat er vaak een vestiging in de omgeving van de verschillende projecten is. Hierdoor worden de af te leggen kilometers zoveel mogelijk beperkt. Interregionale transporten worden centraal georganiseerd. Op deze manier kunnen deze vrachten zo efficiënt mogelijk worden gepland. Dit voorkomt extra onnodige ritten, bespaart brandstof en beperkt daardoor de uitstoot van CO2.

Energiebesparing binnen de organisatie

 • Verlichting op bewegingsensoren;
 • Waar mogelijk wordt LED verlichting toegepast;
 • Centraal geregelde luchtbehandeling, tijdgeschakeld;
 • Vloerverwarming in werkplaats wat onnodig stoken tegengaat;
 • Bij schoonmaakactiviteiten wordt gebruik gemaakt van natuurlijke schoonmaakmiddelen en op het restwater wordt vetafscheiding toegepast.

Tekstwagens, actiewagens en DRIPS op zonnepanelen

Weggebruikers wensen steeds meer en ook steeds beter te worden geïnformeerd. Dat is een belangrijke reden waarom de inzet van tekstwagens sterk groeit. De meeste tekstwagens werken op basis van een dieselaggregaat en dat betekent in de praktijk een behoorlijke belasting van het milieu. Traffic Service Nederland is overgegaan op tekstwagens en actiewagens op zonne-energie. De voordelen van dergelijke tekst/actiewagens in vergelijking met de traditionele tekst/actiewagens (die worden aangedreven door een dieselgenerator) zijn:

 • Milieuvriendelijk (geen schadelijke uitstoot van roetdeeltjes of kans op lekkage);
 • Geen geluidsoverlast van het aggregaat;
 • Hogere betrouwbaarheid (minder bewegende delen, minder kans op schade);
 • Veiligheid door het ontbreken van onderhoud op locatie.

Door het gebruik van zonnepanelen zijn zij niet afhankelijk van netspanning of brandstof en zelfs in de wintermaanden kunnen de wagens worden ingezet zonder het wisselen of bijladen van accu’s. Het feit dat de zonnepanelentechnologie brandstof overbodig maakt, is natuurlijk een zeer positieve bijdrage aan een schoner milieu.

Beletteren van tekstborden

Het beletteren van tekstborden geschied bij Traffic Service Nederland op 2 verschillende manieren. Enerzijds kennen wij de reguliere methode met het toepassen van plakfolie, waarbij de toe te passen teksten uit folie wordt gesneden en op de borden wordt geplakt. Deze methode wordt in onze branche veelvuldig toegepast. Omdat Traffic Service Nederland continu op zoek is naar mogelijkheden ter verbetering van ons werkproces en bescherming van onze materialen, maken wij sinds 2009 gebruik van een kleurenplotter welke alle mogelijke configuraties op een transparante folie kan aanbrengen. Met het plakken van deze transparante folie, compleet met configuratie, op onze tekstborden, is de hoeveelheid restafval met 50% terug te brengen ten opzichte van de reguliere methode. Bijkomend voordeel is dat onze tekstborden hierdoor beschermd worden tegen vandalisme en weersinvloeden, waardoor de levensduur wordt verlengd. Wanneer onze borden ontdaan worden van de transparante folie, wordt geen gebruik gemaakt van schoonmaakmiddelen om de borden weer herbruikbaar te maken.

Traffic Service Nederland maakt zoveel mogelijk gebruik van de nieuwe beletteringsmethode. Slechts wanneer de gewenste productie met deze methode niet kan worden gehaald, vallen wij terug op de reguliere methode.

Bordenleverantie

Traffic Service Nederland koopt al haar verkeersborden van gerecycled aluminium. De productie van aluminium van oude ‘verkeersborden’ geschiedt middels energie, opgewekt door waterkracht. Voor het produceren van de toegepaste legering is slechts 5% energie nodig in verhouding tot het nieuw maken van aluminium.

Recycling

Op het gebied van recycling draagt Traffic Service Nederland haar steentje bij. Kunststof baakvoeten zijn van gerecycled materiaal. Al het overige afgeschreven of beschadigde materiaal wordt centraal verzameld en gescheiden. Daarna wordt dit weer aangeleverd in het recycleproces. Er moet hierbij gedacht worden aan:

 • Staal;
 • Aluminium;
 • Elektroschroot;
 • Papier;
 • Kunststof;
 • Bakens, barrier en kegels;
 • Accu’s;
 • Lood en diverse chemische vloeistoffen;
 • Hout;
 • Oliehoudend afval;
 • Toners en cartridges;
 • Water.

Biodiversiteit

Gedurende alle werkzaamheden wordt erop toegezien dat aantasting van de ecosystemen minimaal is. Er worden geen activiteiten uitgevoerd in gebieden waar de biodiversiteit is beschermd.

Water

Traffic Service Nederland ziet erop toe dat het watergebruik geen negatieve impact heeft op het grond- en oppervlaktewater. Afvalwater wordt zoveel mogelijk gerecycled om de waterbehoefte te minimaliseren.