icon-mvo

REGELGEVING & VERGUNNINGEN

Traffic Service Nederland is ISO9001, ISO14001, VCA** en BRL9101-gecertificeerd. Daarnaast staan wij op trede 3 van de Safety Culture Ladder en op trede 5 van de CO2-prestatieladder. Dit betekent onder andere dat wij op veel manieren proberen de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Dit doen wij onder andere door:

  • • Het geven van een introductie voor nieuwe medewerkers (ook op het gebied van veilig werken);
    • Alle uitvoerende medewerkers een VCA-diploma en BRL 9101 certificaat te laten behalen;
    • Een jaarlijks opleidingsplan met relevante- en aanvullende opleidingen aan te bieden;
    • Traffic Service Nederland is lid van Bouwend Nederland en daarmee gehouden aan de Gedragscode Leden Bouwend Nederland. Uitgangspunt van de gedragscode is dat een lid van Bouwend Nederland maatschappelijk verantwoord, integer en transparant handelt.
    • TSNed is door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend en bevoegd als leerbedrijf. TSNed heeft erkende leermeesters in dienst welke bevoegd zijn om de beroepspraktijkvorming te verzorgen en de beroepsbegeleidende studenten bij te staan en op te leiden in het vak van Middenkaderfunctionaris Infra.

RELATIE MET DE OMGEVING

Traffic Service Nederland is mede-ondertekenaar van de Leidende Principes. De leidende principes bieden het opdrachtgevend bouwbedrijf, de gespecialiseerde aannemer, de opdrachtgever en andere in het bouwproces betrokken partners een uitgangspunt voor professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord en transparant handelen. Het behalen van een succesvol eindresultaat wordt daarbij beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gedragscode van de publieke opdrachtgevers is mede aanleiding geweest voor het opstellen van de Leidende Principes.

De bouw- en infrabedrijven zijn een schakel in de keten tussen publieke en private opdrachtgevers en gespecialiseerde aannemers, installateurs en toeleveranciers. Elke schakel heeft zijn verantwoordelijkheid. Saillant verschil met de publieke code is wel dat de bouwbedrijven die de Leidende Principes ondertekend hebben ‘duurzaamheid’ expliciet als kernwaarde hebben opgenomen. De ondertekenaars realiseren zich dat de naleving van alle gedragsregels in de praktijk niet van de ene dag op de ander zal zijn doorgevoerd. Wel is het de ambitie om deze uitgangspunten binnen de bedrijven verder in te vullen. De bedrijven nemen de leidende principes op in de eigen bedrijfsvoering. De voorzitter van Bouwend Nederland toonde zich ingenomen met het initiatief dat vanuit de bouw wordt opgepakt. Ook heeft hij toegezegd dit initiatief te ondersteunen en nadrukkelijk onder de aandacht van de leden te brengen.

Kijk voor meer informatie inzake de leidende principes op www.bouwendnederland.nl.