icon-zorg

ZORG VOOR ONZE MEDEWERKERS

Werkzaamheden aan de weg zijn nodig om het wegennet te onderhouden en aan te passen aan de alsmaar groeiende verkeersstroom. De hinder voor het verkeer moet zo veel mogelijk worden beperkt, maar dit gaat helaas niet altijd samen met een veilige werkplek voor wegwerkers. Wegwerkers begeven zich vaak in gevaarlijke situaties. Traffic Service Nederland hecht veel waarde aan de zorg voor al onze medewerkers. Hier geven wij op de onderstaande manieren invulling aan:

Arbeidsomstandigheden

Traffic Service Nederland biedt naast goede arbeidsomstandigheden al haar personeel de mogelijkheid gebruik te maken van een collectieve pensioenverzekering en een collectieve ziektekostenverzekering. Ook stelt Traffic Service Nederland te allen tijde een bedrijfsarts ter beschikking en is er voor het personeel de mogelijkheid om een Periodiek Medisch Onderzoek te ondergaan.

Discriminatie

Traffic Service Nederland is een multiculturele organisatie, die op geen enkele wijze discrimineert.