Een actiewagen is een voertuig of aanhanger met daarop een actieraam met verlichte dwangpijl en RVV-bebording. De actiewagen wordt tijdens werkzaamheden ingezet op wegen met 2 of meer rijstroken, om het verkeer te geleiden naar een vermindering van het aantal rijstroken.

KENMERKEN ACTIEWAGENS TRAFFIC SERVICE NEDERLAND

De actiewagens zijn tandem-as aanhangwagens, voorzien van oplooprem. Deze actiewagens voldoen aan de eisen van Rijkswaterstaat en hebben een actieraam van (h x b) 3,30 x 2,25 meter. In omhoog gezette toestand is de actiewagen 4,00 meter hoog. Met behulp van een hydraulisch systeem worden het actieraam, de dwangpijl, de steunpoten en het neuswiel bediend. De bediening geschiedt vanuit de actiewagen, maar tevens vanuit het trekkend voertuig.

De energievoorziening wordt verzorgd door accu’s die, door middel van zonnecellen, continu worden opgeladen. Doordat de hoeveelheid zonnecellen afgestemd is op de energiebehoefte van de actiewagens, zijn deze zeer lang stand-alone inzetbaar.

De actiewagens zijn tevens voorzien van Traffic Service Track. Met dit systeem bepalen we de positie en status van de actiewagen om tijdig onderhoud te kunnen plegen. Op deze manier wordt voorkomen dat actiewagens onbedoeld uitvallen.

EXTRA’S

Doordat de actiewagens op zonne-energie werken:

  • zijn ze milieuvriendelijk;
  • is er geen geluidsoverlast van een aggregaat;
  • is er geen CO2-uitstoot;
  • is er geen gebruik van fossiele brandstoffen en smeerolie nodig;

Uitvoeringen zonder hydrauliek zijn beschikbaar om langdurig op een locatie te plaatsen.

TRAFFIC SERVICE TRACK

Alle actiewagens zijn aan te sturen met Traffic Service Track. Dit is het door TSNED in eigen beheer ontwikkelde online Track & Trace programma, waarin opdrachtgevers van Traffic Service Nederland zelf de gehuurde actiewagens kunnen localiseren via www.trafficservicetrack.nl.

Traffic Service Track is eenvoudig met behulp van een computer, smartphone of tablet te bedienen.

Naast de positie van het materieel zijn we ook in staat de status van het materieel (op afstand) uit te lezen. Denk bijvoorbeeld aan de accuspanning, het helderheidsniveau van de LED’s, storingsmeldingen en de locatie historie.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Actiewagens

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.