Een barrier is een voertuigkerend element, dat geplaatst wordt om wegwerkers, weggebruikers en starre objecten te beschermen bij aanrijdingen. De lange streng staal of beton zorgt er hierbij voor dat een voertuig, middels een geleidende kering, tot stilstand komt. Soms is een barrier alleen niet genoeg om bij specifieke situaties aan de vraag te voldoen. Hiervoor heeft TSNED aanvullende barrier opties ontwikkeld.

BARRIER MET GELUIDSCHERM

Traffic Service Nederland heeft, in samenwerking met Haitsma Beton, een barriersysteem ontwikkeld dat tevens als geluidscherm kan dienen zónder aan voertuigkerende eigenschappen in te leveren.

De barrier heeft een speciale voorziening om een geluidwerend sandwichpaneel op te monteren.

Door zo’n streng barriers vóór het bestaande geluidscherm te plaatsen ontstaat er, tijdens de  werkzaamheden aan het geluidscherm, geen geluidslek naar het achterliggende gebied.

BARRIER ELEMENT MET VLUCHTDEUR

Omdat er altijd een vluchtgelegenheid moet zijn is er voor de barrier met geluidscherm een prefab barrier met geïntegreerde vluchtdeur ontwikkeld die opvallen door hun groene kleur. Het systeem wordt toegepast bij wegwerkzaamheden. De barriers met nooddeur zijn vier meter lang en zijn voorzien van een flitslicht en sirene, die geactiveerd worden zodra de vluchtdeur wordt geopend. Zo worden wegwerkers in het werkvak tijdig geattendeerd op vluchtende weggebruikers en ontstaan er geen onveilige situaties. Dit systeem wordt gevoed door zonne-energie en is hiermee geheel CO2 neutraal. De barriers (type BB10) zijn dusdanig gedimensioneerd dat ze voldoen aan de eisen met betrekking tot voertuigkerende werking (H2), uitbuigingen en bescherming van de weggebruikers tegen letsel.

BARRIER MET ANTI-ZICHTSCHERM

Het anti-zichtscherm is een product dat Traffic Service Nederland heeft ontwikkeld om bij werkzaamheden het zicht op werkvakken weg te nemen. Hiermee verbetert de doorstroming van het verkeer aanzienlijk en wordt het aantal (kijk-)files en aanrijdingen gereduceerd. Het speciale wind doorlatende doek is op een versterkt uitgevoerd hekwerk gemonteerd. Het hek kan, met specifiek voor dit systeem ontwikkelde beugels, in de Vario- Guard barrier worden geplaatst. Montage en demontage van het anti-zichtscherm kost hierdoor weinig tijd en het zwaartepunt van de totale constructie wordt door deze beugel zo laag mogelijk gehouden wat de omwaaikans sterk reduceert.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Barrier Specials

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.