Een barrier is een voertuigkerend element, dat geplaatst wordt om wegwerkers, weggebruikers en starre objecten te beschermen bij aanrijdingen. De lange streng staal of beton zorgt er hierbij voor dat een voertuig, middels een geleidende kering, tot stilstand komt.

De barrier (als element) heeft een driehoekige vorm met aan beide zijden een koppelstuk, welke samengekoppeld een lange streng barrier vormen. Aan het begin van een barrierstreng wordt vaak een puntstuk vastgekoppeld. Dit puntstuk kan schuin naar beneden lopen, maar het kan ook een koppeling

vormen tussen de barrier en een geleiderail. Er zijn verschillende soorten barriers. Niet alle barriers kunnen en mogen overal worden geplaatst. Veiligheidseisen en de daaraan gelieerde kenmerken van een barrier liggen hieraan ten grondslag. Overal waar barrier wordt geplaatst, moet rekening worden gehouden met de wegkenmerken en de te beschermen objecten en/of personen. Traffic Service Nederland beschikt daarom over diverse typen barrier.

Onderstaande tabel toont de eigenschappen van de zeven typen barrier, welke Traffic Service Nederland in haar bezit heeft.

 

TYPE BARRIER L X B X H (m) MATERIAAL GEWICHT (kg/m) PRESTATIEKLASSE ASI-WAARDE
RWS-Barrier 12 x 0,6 x 0,8 Staal 110 T3 A
Safe-Guard 12 x 0,7 x 0,815 Staal 110 H2 A
Vario-Guard 16 x 0,7 x 0,9 Staal 110 H2 B
Step-Barrier 6 x 0,542 x 0,9 Beton 600 H2 B
HaiSafe-Barrier 6 x 0,35 x 0,655 Beton 250 T3 A
Bever 1,1 x 0,542 x 0,9 Beton 600
Kunststof Barrier 1 x 0,5 x 0,6 Kunststof 5

MATERIAAL, AFMETING EN GEWICHT

De barriers die Traffic Service Nederland in haar bezit heeft zijn drie typen stalen barrier, drie typen betonnen barrier en een barrier bestaand uit kunststof. De stalen barriers worden vooral ingezet bij tijdelijke situatie zoals wegwerkzaamheden. Betonnen barriers worden vooral ingezet bij permanente situaties, of in tijdelijke situaties waar onvoldoende ruimte is om een eventuele uitbuiging van de barrier op te kunnen vangen. Bij wegwerkzaamheden wordt vaak gekozen voor een stalen barrier, omdat deze makkelijk te plaatsen zijn vanwege het gewicht en de lengte van de barrier-elementen. De bever en kunststof barrier bestaan uit kleine elementen en worden vooral binnen de bebouwde kom toegepast. In een beperkt aantal gevallen wordt de bever gebruikt als geleiding bij krappe bochten en afscheiding van fietspaden.

PRESTATIEKLASSE EN ASI-WAARDE

De stalen en betonnen barrier is getest op Prestatieklasse en ASI-waarde. Prestatieklasse impliceert het kerend vermogen dat een barrier heeft bij een maatgevend voertuig. De Prestatieklasses zijn onder te verdelen in T-klasses, N-klasses en H-klasses, waarbij H-klasses de hoogst kerende waarde hebben.  De ASI-waarde is de letselkans voor inzittenden bij aanrijding van de barrier. Deze waarde is ingedeeld in A, B en C waarbij A de minste letselkans oplevert en C de meeste. De bever en de kunststof barrier zijn niet getest, aangezien ze een geleidende functie vervullen en weinig tot geen kerende werking hebben. Deze mogen daarom niet op de autosnelweg worden geplaatst.

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND BIEDT

Traffic Service Nederland biedt een totaalpakket van verkeersmaatregelen aan, waarvan het leveren van barrier een onderdeel is. Wij bezitten barriers die te combineren zijn met geluidschermen, antizichtschermen en Rimob’s. Kijk voor meer informatie hierover ook eens naar onze leaflet ‘Barrier specials’ en ‘Rimob’ Door de grote voorraad en verscheidenheid aan barrier, heeft Traffic Service Nederland jarenlang ervaring opgedaan met grote projecten en complexe verkeerssituaties. Traffic Service Nederland is dan ook gespecialiseerd in het plaatsen, vervangen en onderhouden van barrier in tijdelijke, maar ook in permanente verkeerssituaties.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Barrier

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.