Wegwerkzaamheden kunnen leiden tot verkeersoverlast. Deze overlast staat hoog in de lijst van verkeersergernissen van weggebruikers. Niet minder belangrijk zijn de economische gevolgen ervan. Wegbeheerders leggen daarom steeds meer nadruk op het verminderen van de verkeersoverlast bij wegwerkzaamheden. Het bevorderen van de doorstroming wordt steeds belangrijker in de beoordeling van inschrijvingen met een EMVI-score (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).

De basis voor het binnenhalen van een project vormt een juiste balans tussen fasering van werkzaamheden en de daarvoor benodigde verkeersmaatregelen. Hierbij is het van groot belang om inzicht te krijgen in het effect van de verkeersmaatregelen (per fasering) op de doorstroming van het verkeer. Traffic Service Nederland heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van doorstroming van het verkeer bij wegwerkzaamheden en is daarmee de juiste partner om in een vroeg stadium helderheid te geven in de doorstroming per fasering. Vanuit een brede oriëntatie wordt gekeken naar de huidige verkeerssituatie, het effect van de verkeersmaatregelen per fasering, de mogelijke optimalisaties om verkeershinder te beperken en om daarnaast de werkzaamheden efficiënt en effectief uit te voeren.

Dit wordt gedaan middels het gebruik van verschillende berekeningsmethodes, specifiek gericht op wegvakken en kruispunten. Hiervoor worden programma’s als COCON, de Wegwerkplanner en de Capaciteitscalculator ingezet. Daarnaast kan, indien gewenst, de doorstroming van het verkeer visueel gesimuleerd worden met behulp van VISSIM.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Doorstroming tijdens werkzaamheden

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.