M.R.S. staat voor Mobiele Rijstrook Signalering en wordt toegepast op wegen waar geen permanente rijstrooksignalering aanwezig is, maar wel benodigd is voor de verkeersmaatregelen. Middels rijstrooksignalering krijgt de weggebruiker een voorwaarschuwing over de verkeersmaatregelen op de weg. Dit wordt weergegeven met figuraties als een verdrijvingspijl, snelheidsverlaging en/of rood kruis.

De M.R.S. wordt voornamelijk toegepast om rijstroken af te sluiten. Daarnaast wordt de M.R.S. ingezet om de snelheid van het verkeer te verlagen ter hoogte van een werkvak. Bij afsluiting van een rijstrook op rijkswegen is het toepassen van een M.R.S. verplicht als de permanente signalering niet aanwezig of buiten gebruik is. Op onderliggend wegennet worden M.R.S.-en vooral ingezet als attentieverhogende maatregelen wanneer standaardmaatregelen niet voldoende blijken te zijn.

WERKING IN DE PRAKTIJK

Bij het afsluiten van één rijstrook is vaak maar één set M.R.S.-en nodig. Deze set M.R.S.-en zijn  onderverdeeld in een vrachtwagenskid en een aanhangwagen. Bij aankomst op locatie koppelt de chauffeur de aanhangwagen los, waarna deze gestempeld wordt. Met het stempelen wordt de M.R.S. waterpas gesteld. Via een hydraulisch systeem wordt het botskussen naar beneden gelaten en de mast naar boven afgesteld. Nadat de mast volledig verticaal staat, wordt de giek boven de rijstroken gedraaid. De panelen op de giek, worden vervolgens uitgeschoven en afgesteld boven de rijbaan. Naast de M.R.S. op de aanhangwagen, bevindt zich, op de vrachtwagen, ook een M.R.S.-unit in de vorm van een skid.

Dit is een stalen afzetframe, waarop de M.R.S. bevestigd is. Nadat de aanhanger met M.R.S. in werking gezet is, rijdt de vrachtwagen verder om (met een haakarmsysteem) de skid op de weg te plaatsen. Op dezelfde manier als bij de aanhanger, wordt de M.R.S. ook hier in werking gesteld.

SPECIFICATIES

Zowel de aanhanger als de skid hebben een gewicht van minimaal 10.000 kg. Dit gewicht is voldoende om te zorgen dat de MRS ook bij extreme weersomstandigheden op zijn plek blijft, en de giek op hoogte blijft om de doorrijhoogte in stand te houden. Daarmee voldoen ze beide aan de verplichting van een minimum gewicht van 8.000 kg, welke nodig is om het botskussen haar werk te laten doen. Op de mast bevindt zich een actieraam met alternerende verlichting.

Deze verlichting wordt aangezet bij het in bedrijf stellen van de MRS. In het actieraam is het verplichte verkeersbord J16, ‘werk in uitvoering’ aanwezig. De MRS-en worden aangedreven door een diesel-aggregaat. Bediening van de MRS vindt plaats middels een controlepaneel aan de rechterkant van het voertuig. Alle MRS-en van Traffic Service Nederland voldoen aan de normen NEN-EN-2018, NEN-EN-2019, NEN-EN-12966 en P81.

Voor toepassing van het botskussen op de MRS heeft Traffic Service Nederland zowel botskussens met een NCHRP-testlevel type 2 als type 3. De NCHRP-testlevels komen voort uit het Amerikaanse NCHRP-rapport 350 en worden als eis gesteld op de Nederlandse wegen. Botskussens met type 2 zijn geschikt voor werk in uitvoering met een snelheid van 70km/h en 90km/h. Type 3 is geschikt voor een snelheid van 100 km/h.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie MRS

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.