Traffic Service Nederland heeft, naast haar expertise van tijdelijke verkeersmaatregelen, inmiddels ook veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van permanente bewegwijzering, bebording en bebakening. In 2005 is Traffic Service Nederland als één van de eerste partijen in Nederland ingestapt in de vrijgekomen bewegwijzeringsmarkt. Sindsdien zijn wij hierin een betrouwbare partij en hebben wij verschillende opdrachten uitgevoerd voor diverse overheden en aannemers. We beheersen het volledige proces van inventarisatie, advies, ontwerp, levering en montage tot en met het onderhoud. De opgedane kennis en ervaring passen wij graag voor u toe in de praktijk.

INVENTARISATIE, ADVIES EN ONTWERP

Bewegwijzering heeft tot doel de weggebruiker zo goed mogelijk te informeren. Bebording en bebakening zijn onlosmakelijk verbonden met het ontwerp van wegen. Enerzijds om duidelijkheid te geven over de verkeersregels en anderzijds voor een heldere oriëntatie van de weggebruiker. Elke weg is uniek.

Bij het ontwerp is het daarom van groot belang om rekening te houden met uniformiteit, continuïteit, leesbaarheid en begrijpelijkheid in relatie tot de wegen in de omgeving en de afstemming met alle wegbeheerders. Wij starten met een inventarisatie en adviseren u voordat het ontwerp gemaakt wordt.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed ontwerp! Door het beheersen van het volledige proces (theorie en praktijk) leren en verbeteren we continu, waarmee wij beschikken over een uitstekend lerend vermogen. Daarmee kunnen wij specifiek maatwerk leveren tijdens het ontwerpproces. Het zoeken naar dé oplossing is een samenspel van kennis en expertise op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen en permanente bewegwijzering, bebording en bebakening.

LEVERING EN MONTAGE

Traffic Service Nederland werkt samen met gecertificeerde leveranciers voor RVV-bebording en bebakening (CE-gecertificeerd) en bewegwijzering (welke voldoen aan eisen van Rijkswaterstaat). Wij borgen hiermee dat alleen gecertificeerde producten langs openbare wegen worden geplaatst.

Voor de montage hebben wij alle disciplines binnen handbereik; wij zorgen voor de benodigde vergunningen en weten als geen ander de juiste verkeersmaatregel toe te passen. De complete projectbegeleiding in één hand. Al onze montageploegen zijn VCA en BRL9101-gecertificeerd voor het veilig werken langs wegen.

ONDERHOUD

Onderhoud van bewegwijzering, bebording en bebakening is erg belangrijk. In de dynamische wereld waarin we leven verandert de situatie snel. Niets is zo vervelend als onbetrouwbare bewegwijzering. Met betrekking tot het onderhouden van de bewegwijzering, bebording en bebakening kan Traffic Service Nederland periodiek controlerondes uitvoeren. Hierbij brengen wij de huidige situatie in beeld en geven wij advies over schadeherstel, vervanging, wijziging of zelfs verwijdering. Noodzakelijk herstel kan direct worden uitgevoerd. Ook kunnen wij uw RVV- en/ of bewegwijzeringsdatabase vullen en ordenen.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Permanente bewegwijzering

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.