De afkorting RIMOB staat voor RIMpel Buis Opstakel Beveiliger. Een RIMOB heeft als doel starre objecten, op voornamelijk autosnelwegen, te beschermen tegen aanrijdingen. Een RIMOB functioneert als het ware als een opvangkreukelzone en vangt de klap op bij aanrijdingen aan de kopse kant.

Een RIMOB bestaat uit een grondplaat van beton of staal. Waarbij op asfalt een stalen grondplaat gebruikt wordt en in de berm een betonnen grondplaat. Bij plaatsing van de RIMOB in de berm wordt de betonnen grondplaat deels ingegraven. Op het asfalt wordt de RIMOB middels gaten in de grondplaat met bouten en een chemisch anker aan het asfalt vastgezet. Bovenop de grondplaat is een stalen of betonnen juk bevestigd, dit is een blokkerend massief wat de druk opvangt tijdens een aanrijding.

De bovenbouw van een RIMOB bestaat uit een geleiderailconstructie met daarin doosvormige elementen. In de doosvormige segmenten zijn de rimpelbuizen met de rijrichting mee bevestigd. Tijdens een aanrijding klappen de rimpelbuis en de segmenten als een kreukelzone in elkaar, waarmee de energie van de botsing wordt opgevangen. Zodoende is de impact van een ongeluk kleiner waardoor letsel beperkt blijft en een dodelijke afloop voorkomen wordt.

SOORTEN RIMOB’S

Er zijn verschillende soorten RIMOB’s. Op dit moment zijn de P80, P800, P110-5s, V270, V2700 en V1850 de meest gebruikte. De letter ‘p’ staat hierbij voor parallel en de letter ‘v’ voor de V-vorm van de RIMOB. De cijfers geven de breedte aan van de RIMOB’s, waar de ‘5s’ bij de P110-5s aangeeft dat deze RIMOB uit 5 segmenten bestaat. Bij de RIMOB’s P80, de P110-5s en de V270 bevinden wieltjes zich aan beide kanten van ieder segment. De wieltjes en de grondgeleiderail zorgen bij een aanrijding voor een juiste geleiding van de kreukelzone naar achter toe. De P800, V1850 en de V2700 werken met grondgeleiderail in het midden, waaraan de segmenten bevestigd zijn. Dit soort RIMOB’s worden ook wel Crashguards genoemd.

RIMOB’s worden geplaatst om objecten zonder absorberend vermogen af te schermen. Het gaat hierbij onder andere om pilaren, steunpoten, portalen en geleidebarrier of geleiderail. Door het plaatsen van een RIMOB worden deze objecten niet beschadigd bij een aanrijding en zullen voertuigen hierbij geen ongecontroleerde manoeuvres maken, waarbij ze frontaal tegen een object aanbotsen of de lucht in vliegen bij bijvoorbeeld een puntstuk van een geleidebarrier. De juiste RIMOB op de juiste plaats is een belangrijke voorwaarde om bij een ongeval de schade en het letsel zoveel mogelijk te beperken.

PLAATSING RIMOB’S

De P110-5s en de P800 worden alleen geplaatst op stukken waar het verkeer parallel langs de barrier rijdt en waarbij de RIMOB géén zogenoemde splitsingsfunctie heeft. Dit in tegenstelling tot de V1850 en de V2700, waarbij het verkeer voor de RIMOB een keuzemoment heeft gehad om links of rechts de RIMOB te passeren. De P110-5s en de P800 wordt daarom voornamelijk toegepast bij een werk in- en uitvoegstrook, aangezien de RIMOB hier alleen een kerende functie heeft bij eventuele aanrijdingen.

Alle RIMOB’s hebben verder een neusschild met chevron- of sergeantmarkering. Chevronmarkering wil zeggen dat verkeer aan beide kanten mag passeren en sergeantmarkering geeft aan dat verkeer maar aan één kant mag passeren. Daarnaast geeft de groene markering de status aan van een permanente RIMOB en impliceert rood de status van een tijdelijke RIMOB. Traffic Service Nederland kan alle RIMOB’s verzorgen als onderdeel van zowel tijdelijke als permanente verkeerstoepassingen. Alle Crashguards voldoen aan de EN-NEN 1317-3 norm en alle RIMOB’s voldoen aan de EN-NEN 1317-2 norm. Verder voldoen alle RIMOB’s en Crashguards aan alle overige vastgestelde veiligheidseisen. Bij aanrijding van een RIMOB zorgt Traffic Service Nederland voor een snelle en accurate schadeafhandeling.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie RIMOB

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.