Nederland kent vele waterwegen, welke dagelijks worden gebruikt door recreatie- en beroepsscheepvaart. Onderhouden van de vaarweg, bruggen, stuwen en sluizen is daarbij aan de orde van de dag. Het is daarom noodzakelijk om, gedurende werkzaamheden, maatregelen te treffen om de scheepvaart veilig langs de werkzaamheden te leiden.

In Nederland zijn verschillende soorten vaarwegen waar, bij ieder soort vaarweg, andere wetten en regels van toepassing zijn. Het is daarom niet mogelijk om standaard scheepvaartmaatregelen toe te passen zoals bij wegverkeer. Mede door de situering en verscheidenheid van werkzaamheden op, in en rond vaarwegen is het nodig per situatie maatwerk te leveren.

COMMUNICATIE

Waar bij het wegverkeer veelal via bebording naar de weggebruiker gecommuniceerd wordt, wordt bij de scheepvaart een grotere verscheidenheid aan communicatiemiddelen ingezet. Middels publicaties op internet en in schippersvakbladen, wordt scheepvaart vooraf al geïnformeerd. Gedurende de werkzaamheden wordt bij bemande sluizen door de sluiswachter informatie gegeven over werkzaamheden op een traject. Daarnaast communiceren schippers vaak onderling over stremmingen op de vaarwegen middels het gebruik van de marifoon.

TOEPASSING VAN BEBORDING EN MAATREGELEN

Afhankelijk van de werkzaamheden wordt specifieke bebording, verlichting en scheepvaartmarkering op en rond de vaarweg geplaatst. In de Richtlijnen Scheepvaarttekens (Ministerie van Verkeer en  Waterstaat) zijn de verschillende soorten scheepvaartbebording en betonning nader omschreven. Daarnaast is het mogelijk om scheepvaartbegeleiding in te zetten middels het gebruik van een patrouillevaartuig. Vanuit dit vaartuig wordt scheepvaartverkeer via de marifoon op een veilige manier langs werkzaamheden geleid.

TRAFFIC SERVICE NEDERLAND BIEDT

Een totaalpakket aan scheepmaatregelen, waarbij advisering op maat geleverd wordt om tot juiste scheepvaartmaatregelen te komen. Traffic Service Nederland begeleid en ondersteund in het proces om scheepvaartmaatregelen te concretiseren. Van de eerste gesprekken tot en met het plaatsen van bebording, betonning en andere scheepvaartmaatregelen staat Traffic Service Nederland voor u klaar. Uniek is de combinatie van kennis en ervaring op het gebied van verkeersmaatregelen op de weg als op het water. Hierdoor is het mogelijk een totaalpakket aan te bieden voor verkeersmaatregelen op water en land. Traffic Service Nederland komt graag naar u toe.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Scheepvaart Bebording

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over scheepvaartbebording? Neem dan contact op met Maarten Hellemans op 06-29223530, of via onderstaande knop.