Om op projectlocaties eenvoudig het toegangsbeheer te managen is een mobiele slagboom, gekoppeld aan toegang op basis van kentekenherkenning, de ideale oplossing. Additioneel is het mogelijk om bijvoorbeeld SOS-toegang, Opticom of een KAR-module te koppelen voor toegangsbeheer. Het complete systeem is modulair opgebouwd, inclusief internetverbinding, waardoor het toepasbaar is op iedere locatie. Doordat de intelligentie in de cloudbased software zit kan de inrichting vooraf plaatsvinden en is plaatsing binnen een uur gerealiseerd, waarna het systeem direct operationeel is.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

De mobiele slagboom heeft meerdere toepassingsmogelijkheden om zo van meerwaarde te zijn op ieder project. Dit komt mede door de inzet van techniek in plaats van medewerkers, waardoor de veiligheid verhoogd wordt. Het modulair opgebouwde systeem wordt passend gemaakt voor iedere locatie. Zo is de breedte van het systeem altijd maximaal 60 centimeter en varieert de lengte tussen de 8,0 en 9,0 meter. Indien er geen vaste voeding op locatie aanwezig is, wordt het systeem gekoppeld aan een milieuvriendelijke en duurzame brandstofcel die in lijn met het systeem geplaatst wordt.

De toepassingen zijn als volgt:

  • Toegang tot het werkvak voor nood- en hulpdiensten;
  • Beheer af- en toeritten tijdens afsluitingen;
  • Ontsluiten woonwijk voor bewoners tegen sluipverkeer;
  • Creëren van een lijnbusbaan langs of door het werkvak;
  • Managen bouwplaats logistiek;
  • Toegang tot (parkeerplaats bij) evenementenlocatie.

 

GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID BEHEEROMGEVING

Onze beheeromgeving is een webbased cloudoplossing die het beheer op afstand mogelijk maakt; ideaal voor het werken op tijdelijke projectlocaties. De beheeromgeving kan hierdoor op ieder smartdevice, dat verbonden is met internet, worden geopend. In onze beheeromgeving is het, via een livestream, mogelijk om live mee te kijken met de slagboom indien daar een onbekend voertuig staat. Via een intercom verbinding kan de bestuurder van het voertuig contact zoeken met de beheerder. De beheerder kan via de beheeromgeving alsnog direct toegang verlenen.

Indien met meerdere gebruikers tegelijk gewerkt wordt is het mandaatniveau instelbaar zodat de beheeromgeving onderling deelbaar is, zonder dat oneigenlijke handelingen plaatsvinden.

UITGEBREIDE RAPPORTAGEMOGELIJKHEDEN

Alle verzamelde gegevens die voortkomen uit het gebruik van de mobiele slagboom kunnen na afloop worden gebruikt om (management)rapportages te genereren. De meerwaarde van deze rapportages is dat met opdrachtgevers en lokaal betrokken stakeholders transparant gecommuniceerd wordt over de feitelijke resultaten die behaald zijn met de inzet van de slagbomen als onderdeel van het verkeersmaatregelenplan. De vooraf gemaakte afspraken over de doorstroming van het busverkeer, het toegang verlenen tot het werkvak door nood- en hulpdiensten of het tegengaan van sluipverkeer worden door de rapportages onderbouwd. Het doel is draagvlak te creëren voor de uitvoering van de werkzaamheden en de overlast te minimaliseren.

PRIVACY GEWAARBORGD

Omdat privacygevoelige informatie (zoals kentekens) worden verzameld, is het noodzakelijk om conform de geldende AVG-wetgeving te werken. In onze software, die gebruikt wordt voor het verwerken van de gegevens, is vanaf het ontwerp rekening gehouden met alle privacyregels. Hierdoor worden de kentekens niet gekoppeld aan persoonsgegevens en worden de gegevens na de maximale bewaartermijn automatisch verwijderd uit het systeem. Wat overblijft zijn anonieme gegevens van de passage zonder dat dit herleidbaar is naar een kenteken of persoon. In alle gevallen sluiten wij een verwerkingsovereenkomst af, waarin de afspraken omtrent de AVG-wetgeving worden vastgelegd.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Toegangsbeheer on demand

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.