Steeds meer weggebruikers maken gebruik van navigatie. De kwaliteit van deze diensten is mede afhankelijk van actuele verkeersdata. Afsluitingen ten gevolge van wegwerkzaamheden hebben direct invloed op routes in navigatiesystemen en de kwaliteit van die routes. Om die reden is het van belang dat navigatiesystemen op de hoogte zijn van de meest actuele afsluitingen. Uiteindelijk draagt een navigatiesysteem op deze manier bij aan minder hinder voor de weggebruiker. Middels de applicatie ‘Traffic Reportal’ plaatst Traffic Service Nederland – als enige tijdelijke verkeersmaatregelen partij – rechtstreeks meldingen in navigatiesystemen.

MINDER HINDER DOOR TRAFFIC REPORTAL
Naast het verzorgen van fysieke wegafzettingen geven wij meldingen door aan Waze, TomTom, Google Maps en Apple Maps. Middels de applicatie ‘Traffic Reportal’ geven wij afsluitingen, éénrichtingsverkeer,  rijstrookafzettingen en werkzaamheden door aan navigatiesystemen. Traffic Reportal zorgt ervoor dat meldingen op het juiste niveau worden ingeschoten in Waze, TomTom, Google Maps en Apple Maps, waardoor deze real-time beschikbaar komen voor de weggebruiker. Op deze manier dragen we, zowel fysiek als digitaal, bij aan veiligheid en doorstroming.

LIVE SCHAKELEN VIA DE SCENARIOMANAGER
Middels de ingebouwde scenariomanager is het mogelijk dat we een complete fasering klaar zetten in Traffic Reportal. Op die manier zorgen we ervoor dat de juiste fasering, op een vooraf bepaald moment, op de juiste tijd in de navigatie staat. Zo zijn we aan de voorkant al voorbereid voor een vlekkeloze afhandeling. Daarnaast is het ook mogelijk om live te schakelen. Wij weten als geen ander wanneer een weg écht dicht is. We houden namelijk continu contact met onze medewerkers op de weg om daadwerkelijk te weten wanneer de weg open of dicht is. Op die manier zorgen we voor actuele informatie in de navigatiesystemen. Wanneer wegwerkzaamheden bijvoorbeeld 2 uur eerder gereed zijn dan gepland, dan verwerken wij dit desgewenst direct in de navigatie. Zo heeft het verkeer 2 uur extra beschikbaarheid, wat de doorstroming ten goede komt.

SLUIPVERKEER TEGENGAAN
Met de komst van navigatiesystemen is sluipverkeer een steeds groter probleem. Navigaties sturen weggebruikers vaak over routes die, uit oogpunt van veiligheid, niet gewenst zijn.
Middels Traffic Reportal bepalen wij, in overleg met de wegbeheerder, welke routes niet gebruikt mogen worden voor doorgaand verkeer. Door dit te verwerken in Traffic Reportal zorgen we ervoor dat navigatiesystemen niet via deze routes navigeren. Op deze manier gaan we sluipverkeer tegen.

PRESTATIE INFORMATIE
Alle Waze gebruikers hebben de mogelijkheid om een melding te beoordelen. Dat gebeurt via de Waze app op een smartphone, in-car (via Carplay of Android Auto) of via een webbrowser.
Al deze meldingen ontvangen wij in een overzicht, zodat we inzicht hebben in de ervaringen van de weggebruiker. We zien welke gebruikers de melding waarderen en hoeveel gebruikers dit zijn. Ook zien we welke opmerkingen weggebruikers hebben over onze digitale en fysieke afzetting. Met dit inzicht verbeteren we onze totale dienstverlening binnen het project en richting de toekomst. Daarnaast is, uit onderzoek over in-car toepassingen, gebleken dat deze een positief effect hebben op de veiligheid. Zo blijkt dat meldingen over wegwerkzaamheden bijdragen aan het verlagen van de snelheid.

GALLERY
DOWNLOADS
  • Productinformatie Traffic Reportal

MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over dit product? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde vestigingsmanager.