Dura Vermeer voert het project “Trajectonderhoud N246-N244a” uit in opdracht van de Provincie Noord-Holland. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van twee bruggen in de N246 en het uitvoeren van groot onderhoud aan de N246 en de N244, waarbij ook de doorstroming en verkeersveiligheid worden verbeterd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2018 en 2019.

Om de twee bruggen te kunnen vervangen worden bij beide bruggen tijdelijke wegen met een tijdelijke brug aangelegd. Het unieke hieraan is dat de tijdelijke brug beweegbaar is waardoor ook het scheepvaartverkeer doorgang kan vinden.

Ard van de Maat, Bedrijfsleider Grote Projecten, vertelt: ‘Traffic Service Nederland verzorgt alle verkeersmaatregelen bij dit project. Onze werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van diverse barriers, geluidschermen, tijdelijke verkeersregelinstallaties en alle benodigde tijdelijke bebording. Ook het verkeersmanagement wordt bij dit project verzorgd door Traffic Service Nederland. Voor de definitieve situatie plaatst Traffic Service Nederland de nieuwe bewegwijzering en RVV-bebording’.